ფაკულტეტი-ენერგეტიკა და ტელეკომუნიკაცია

სტუდენტების წარმატება

07/03/2017

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის სტუდენტების გიორგი ბერიძის და გიორგი დავთაიას მოხსენებამ, „შენობების გარე შემომზღუდავი კონსტრუქციების თერმული წინაღობის ექსპერიმენტული გამოკვლევა“, მდგრადი ენერგეტიკის კვირეულის კონფერენციაზე პირველი ადგილი აიღო.
სიახლეებში დაბრუნება