ფაკულტეტი-ენერგეტიკა და ტელეკომუნიკაცია

მოდულების არჩევა

05/14/2017 2017 წლის 10 მაისს ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის „ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია“ პროგრამის მესამე კურსის სტუდენტები, ასარჩევი მოდულების განსაზღვრის და მოდულებზე დამატებითი ინფორმაციის მიღების მიზნით, შეხვდნენ დეპარტამენტის ხელმძღვანელებს. სტუდენტების წინაშე გამოვიდნენ პროფესორები: ა.სამადაშვილი; გ. ხელიძე; გ.არაბიძე; ე.მაჭავარიანი; შ.ნაჭყებია; ს.ნემსაძე.სიახლეებში დაბრუნება