ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

თანამდებობა

გვარი, სახელი

მობილური

ელ-ფოსტა

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

შაკიაშვილი ეკატერინე

+ 995 599 40 69 17

e.shakiashvili@gtu.ge

მთავარი სპეციალისტი

მგალობლიშვილი ნინო

+ 995 599 48 00 81

mgaloblishvilin@gmail.com

მთავარი სპეციალისტი

მაისურაძე ნათია

+ 995 599 42 23 22

natiamaisuradze@icloud.com

მთავარი სპეციალისტი

ბაქანიძე თეონა

+ 995 599 90 99 35

t.baqanidze@gtu.ge