საინფორმაციო ფურცელი

საკონსულტაციო საათები ფინალური გამოცდებისთვის

ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტის პროფესორთა საკონსულტაციო საათები

 საფინანსო და საბანკო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის პროფესორთა საკონსულტაციო საათები

 საჯარო მმართველობის დეპარტამენტის პროფესორთა საკონსულტაციო საათები


საკონსულტაციო საათები II შუალედური გამოცდებისთვის 

ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტის პროფესორთა საკონსულტაციო  საათები

საფინანსო და საბანკო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის პროფესორთა საკონსულტაციო  საათები

საჯარო მმართველობის დეპარტამენტის პროფესორთა საკონსულტაციო საათები


საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქცია