ბრძანებები დისერტაციის დაცვის შესახებ

07/05/2017 ბრძანებები დოქტორანტების მიერ დისერტაციის დაცვის შესახებ, დანიშნული თარიღებში:
3 ივლისი - 6 ივლისი 2017 წელისიახლეებში დაბრუნება