დეკანატი

თანამდებობა
გვარი, სახელი
ტელეფონი
ელ-ფოსტა
შიდა
მობილური
დეკანი
ქუთათელაძე რუსუდანი
61-78
599102112
დეკანის მოადგილე
ყურაშვილი გუგული
61-55
595222754
საგანმანათლებლო პროგრამების კურატორი
სულაშვილი გიორგი
555377484
სასწავლო პროცესების მართვის განყ-ის უფროსი
გოგია მარგალიტა
60-14
599705046
ინფორმაციული ტექნოლოგიების და ქსელის მართვის განყ-ს უფროსი
თათარიშვილი თემური
60-14
599908279
მთავარი სპეციალისტი
მარტიაშვილი მაია
69-17
574695935
მთავარი სპეციალისტი
ზარანდია მაია
69-17
558972357
მთავარი სპეციალისტი
ჭელიძე ეკა
69-17
597115554
e.chelidze22@ gmail.com
მთავარი სპეციალისტი
გოდერძიშვილი ბელა
599136621
მთავარი სპეციალისტი
ფიფია ლილი
61-78
599795534
l.pipia@gtu.ge
 მთავარი სპეციალისტი  ქარსელაძე ლია             599177079  lika20@list.ru
 მთავარი სპეციალისტი  ბერუაშვილი მანანა      mancho@yahoo.com
სპეციალისტი
მელქაძე ქეთევანი
69-17
555390845
სპეციალისტი
ყორშია მარიკა
69-17
593656717
yorshia84@list.ru

მიქაძე ეკა

593353543
ekamikadze@mail.ru
ბიბლიოთეკარი
მერაბიშვილი როენა

551266565

ბაჩილავა მედეა

577649156