საფინანსო და საბანკო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი

საფინანსო და საბანკო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი (#1102)
  
აკადემიური პერსონალი
 
დეპარტამენტის უფროსი:  ანტონ ინგოროყვა

1. ცაავა გიორგი
2. ქუთათელაძე ალეკო
3. ბურდიაშვილი რატი
4. ვანიშვილი მერაბ
5. მოსიაშვილი ვალერი
6. ხანთაძე გიორგი
7. გვენეტაძე ლილი
8. ნოზაძე მზევინარ
9. სულაშვილი გიორგი