კონტაქტი

  • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
  • 0175, საქართველო, თბილისი,
  • კოსტავას 77
  • bef@gtu.ge