სწავლების დეპარტამენტი

ღია კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 
  
 საკონკურსო საგნები/საგანთა ჯგუფები და ვაკანსიები

 65 წლისა და მეტი ასაკის მქონე პირის კონკურსში მონაწილეობის შესახებ

კონკურსანტთა საყურადღებოდ!
 ყველა კონკურსანტი ვალდებულია საბუთებთან ერთად წარმოადგინოს ანკეტის ელექტრონული ვერსია კომპაქტ-დისკზე.

სიახლეებში დაბრუნება