სამეცნიერო კონფერენციები
სამეცნიერო კონფერენციები

სამეცნიერო კონფერენციები

III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“

2019 წლის 24-25 მაისს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩატარდება III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“

XХIV საერთაშორისო სამეცნიერო - ტექნიკური კონფერენცია “ავტომატიზებული ელექტრომოწყობილობების პრობლემები. თეორია და პრაქტიკა”

2019 წლის 9-13 სექტემბერს ოდესის საზღვაო აკადემიაში ჩატარდება XХIV საერთაშორისო სამეცნიერო - ტექნიკური კონფერენცია “ავტომატიზებული ელექტრომოწყობილობების პრობლემები. თეორია და პრაქტიკა”, რომელიც ეძღვნება ოდესის ეროვნული უნივერსიტეტის „ოდესის საზღვაო აკადემიის“ დაარსების 75-ე წლისთავს

მეექვსე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2018 „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“

2019 წლის 13-14 ოქტომბერს, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა და აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტის ორგანიზებით გაიმართება აკადემიკოს ლეო ჩიქავას დაბადების 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი მეექვსე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2018 „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“

საერთაშორისო კონფერენცია: “ერთი სარტყელი, ერთი გზის“ ინიციატივის გეოპოლიტიკური ასპექტები“

2018 წლის 18-19 დეკემბერს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში გაიმართება სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის, ჩინეთის კვლევითი ინსტიტუტის და ჩინეთის სოციალურ მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის „ერთი სარტყელი, ერთი გზის“ ერთობლივი საერთაშორისო კონფერენცია: “ერთი სარტყელი, ერთი გზის“ ინიციატივის გეოპოლიტიკური ასპექტები“

სამეცნიერო კონფერენცია „არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“

2018 წლის 17 დეკემბერს, 14:00 სთ., სტუ–ს ი. ნიკოლაძის სახელობის დარბაზში ჩატარდება სამეცნიერო კონფერენცია „არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“

X საერთაშორისო კონფერენცია „დაბალი ტემპერატურების ფიზიკა“ ICYS LTP – 2019

2019 წლის 3-7 ივნისს, უკრაინის ეროვნული მეცნიერებათა აკადემიის  ბ. ვერკინის სახელობის დაბალი ტემპერატურების ფიზიკისა და ინჟინერიის ინსტიტუტში გაიმართება X საერთაშორისო კონფერენცია პროფესიონალებისა და ახალგაზრდა მეცნიერებისთვის „დაბალი ტემპერატურების ფიზიკა“ ICYS LTP – 2019

მე-5 საერთაშორისო კონფერენცია „ნანოტექნოლოგიები“

2018 წლის 19 – 22 ნოემბერს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩატარდება მე-5 საერთაშორისო კონფერენცია „ნანოტექნოლოგიები“

XII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ხელისუფლება და საზოგადოება – 2018“

2018 წლის 19 ოქტომბერს  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე ჩატარდება XII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ხელისუფლება და საზოგადოება – 2018“

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „მწვანე არქიტექტურა და მშენებლობა, როგორც ინტეგრირებული აზროვნების პროცესი“

2018 წლის 3 ოქტომბერს, არქიტექტურის საერთაშორისო კვირეულის ფარგლებში, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტზე ჩატარდება პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „მწვანე არქიტექტურა და მშენებლობა, როგორც ინტეგრირებული აზროვნების პროცესი“.

მე-3 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „სამეცნიერო კვლევის პრიორიტეტები - 2018: თეორიული და პრაქტიკული ღირებულება“

2018 წლის 27-30 ნოემბერს ნოვი-სონჩში გაიმართება მე-3 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „სამეცნიერო კვლევის პრიორიტეტები - 2018: თეორიული და პრაქტიკული ღირებულება“

საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია „2015- 2030 წლებში უბედურების რისკების შემცირებასთან დაკავშირებით სენდაის ჩარჩო პროგრამის“ პრობლემათა გადაწყვეტის ინოვაციური მიდგომები

2018 წლის 19-20  ოქტომბერს ყაზანის ა.ნ. ტუპოლევის სახელობის  ნაციონალურ კვლევით ტექნიკურ უნივერსიტეტში გაიმართება საერთაშორისო სამეცნიერო  პრაქტიკული კონფერენცია „2015 - 2030 წლებში უბედურების რისკების შემცირებასთან დაკავშირებით სენდაის ჩარჩო პროგრამის“ პრობლემათა გადაწყვეტის ინოვაციური მიდგომები“

II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

2018 წლის 26-27 სექტემბერს კიევში გაიმართება მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კონსტრუქციების მოდელირებისა და ანალიზის თანამედროვე მეთოდები. პროგრამული უზრუნველყოფა ინჟინრებისა და კონსტრუქტორებისთვის და მისი გამოყენება საპროექტო და საგანმანათლებლო პროცესებში“

ტექნოლოგიების I კონგრესი - 1EBAT

2018 წლის 27-30 ოქტომბერს სიდეში (ანტალია, თურქეთი) გაიმართება ევრაზიის ბიოქიმიური მიღწევებისა და ტექნოლოგიების I კონგრესი - 1EBAT

საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია "ქიმია -მიღწევები და პერსპექტივები"

2018 წლის 20 ოქტომბერს სტუ-ს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის ორგანიზებით გაიმართება აკადემიკოს გივი ცინცაძის დაბადებიდან 85 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია "ქიმია -მიღწევები და პერსპექტივები"

საერთაშორისო კონფერენცია „მომავლის ენერგია: გამოწვევები და შესაძლებლობები“ – ICEF 2018

11-13 სექტემბერს აზერბაიჯანის ნავთობისა და მრეწველობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ორგანიზებით გაიმართება საერთაშორისო კონფერენცია „მომავლის ენერგია: გამოწვევები და შესაძლებლობები“ – ICEF 2018

IV სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ”სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია”

2018 წლის 8 – 11 ოქტომბერს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში გაიმართება IV სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ”სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია”

ქართულ-იტალიური საერთაშორისო კონფერენცია

2018 წლის 17-19 ოქტომბერს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი უმასპინძლებს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა და ფოჯას უნივერსიტეტის პირველ ერთობლივ R&D საერთაშორისო კონფერენციას “მრეწველობის დარგების დინამიკა და თანამედროვე ტენდენციები საქართველოსა და ევროკავშირში: საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები მიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტში“

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ახალი ტექნოლოგიები, მასალები და აღჭურვილობა რუსეთის ავიაკოსმოსურ წარმოებაში“

2018 წლის 8-10 აგვისტოს ყაზანის ა.ნ. ტუპოლევის სახელობის ეროვნულ კვლევით ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩატარდება საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ახალი ტექნოლოგიები, მასალები და აღჭურვილობა რუსეთის ავიაკოსმოსურ წარმოებაში“

I საერთაშორისო კონფერენცია "ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა"

2018 წლის 14-16 სექტემბერს გაიმართება, თსუ ენათმეცნიერების ინსტიტუტში გაიმართება I საერთაშორისო კონფერენცია "ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა"

საერთაშორისო პრაქტიკული სემინარები კოჩალინის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში

2018 წლის 3-9 ივნისს კოჩალინის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში გაიმართება საერთაშორისო პრაქტიკული სემინარები: ზედაპირის ტექნოლოგიების VI საერთაშორისო პრაქტიკული სემინარი და გამოყენებითი და მდგრადი ინჟინერინგის III საერთაშორისო პრაქტიკული სემინარი

კონფერენციები 1 - 20 სულ 268
პირველი | წინა. | 1 2 3 4 5 | შემდეგი | ბოლო ყველა