ბრძანებები
ბრძანებები

ბრძანებები

10-09-2018 ბრძანება N01-09-10/181
სტუ-ის N01-09-10/161 (27.08.2018) ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


10-09-2018 ბრძანება N01-09-10/180
სტუდენტთა რიგგარეშე მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


10-09-2018 ბრძანება N01-09-10/178
სტუ-ის N01-09-10/156 (17.08.2018) ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


06-09-2018 ბრძანება N01-09-10/177
სტუ-სა და სან დიეგოს სახეკლმწიფო უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობით განსახორციელებელი ბაკალავრიატის პროგრამების სტუდენტებისათვის 2018-2019 სასწავლო წლის განრიგის შესახებ


03-09-2018 ბრძანება N01-09-10/172
სტუ-ის №01-09-10/150 901.08.2018 წ.), № 01-09-10/159 924.08.2018 წ.), № 01-09-10/160 (24.08.2018 წ.), № 01-09-10/161 (24.08.2018 წ.), № 01-09-10/154 (17.08.2018 წ.), № 01-09-10/158 (23.08.2018 წ.), № 01-09-10/162 (27.08.2018 წ.), № 01-09-10/163 (27.08.2018 წ.) ბრძანებების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


03-09-2018 ბრძანება N01-09-10/171
ბაკალავრიატისა და ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაციის ვადების შესახებ


24-08-2018 ბრძანება N01-09-10/163
მაგისტრატურის საპრეტენზიო კომისიებისა და საუნივერსიტეტო საპრეტენზიო საბჭოს შექმნის შესახებ


24-08-2018 ბრძანება N01-09-10/161
სტუდენტთა რიგგარეშე მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


24-08-2018 ბრძანება N01-09-10/160
სტუ-ის N01-09-10/145 (24.07.18) ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


24-08-2018 ბრძანება N01-09-10/159
სტუ-ის N01-09-10/151 (02.08.18) ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


23-08-2018 ბრძანება N01-09-10/158
დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადების შესახებ


17-08-2018 ბრძანება N01-09-10/154
სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ


17-08-2018 ბრძანება N01-09-10/155
მაგისტრატურაში შემსვლელთათვის გადასახდელი თანხის შესახებ


17-08-2018 ბრძანება N01-09-10/154
სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ


02-08-2018 ბრძანება N01-09-10/151
უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის (შიდა მობილობა) შესახებ


02-08-2018 ბრძანება N01-09-10/150
სტუდენტთა აღდგენის წესით ჩარიცხვის შესახებ


24-07-2018 ბრძანება N01-09-10/145
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


19-07-2018 ბრძანება N01-09-10/141
მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შიდა მონიტორინგის ჯგუფის შექმნის შესახებ


13-07-2018 ბრძანება N01-09-14/1701
2018-2019 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან დოქტორანტურაში ჩარიცხვის შესახებ


03-07-2018 ბრძანება N01-09-10/136
დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადების შესახებბრძანებები 1 - 20 of 726