ბრძანებები

13-10-2017 ბრძანება N3500/05
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


11-10-2017 ბრძანება N193
სტუ-ში 2017 წლის საშემოდგომო მიღებაზე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემდგომ საფეხურზე ჩარიცხვის მიზნით ტესტირების ჩატარების შესახებ


11-10-2017 ბრძანება N192
სტუდენტის სტატუსის აღდგენისა და გაგრძლების შესახებ


06-10-2017 ბრძანება N188
დასაფინანსებელი სტუდენტების გამოსავლენად შიდა გამოცდის ჩატარების სესახებ


03-10-2017 ბრძანება N3125/05
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ


02-10-2017 ბრძანება N183
საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2016 წლის 21 ნოემბრიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების მესამე სასწავლო სემესტრისა და 2016 წლის 16 მაისიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების მეოთხე სასწავლო სემესტრის განრიგის შესახებ


28-09-2017 ბრძანება N178
სტუ-ის 2017 წლის 18 აგვისტოს N158 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ


20-09-2017 ბრძანება N174
2017/2018 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


20-09-2017 ბრძანება N173
სტუ-სა და სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობით განსახორციელებელი ბაკალავრიატის პროგრამების სტუდენტებისათვის 2017-2018 სასწავლო წლის სასწავლო განრიგის შესახებ


20-09-2017 ბრძანება N172
ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამების შესახებ, რომლებზეც სტუდენტის სწავლის საფასურს სრულად დააფინანსებს სახელმწიფო


08-09-2017 ბრძანება N165
მაგისტრატურის საპრეტენზიო კომისისებისა და საუნივერსიტეტო საპრეტენზიო საბჭოს შექმნის შესახებ


30-08-2017 ბრძანება N162
აბიტურიენტთა რეგისტრაციის ვადების შესახებ


23-08-2017 ბრძანება N161
დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადების შესახებ


18-08-2017 ბრძანება N158
სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ


18-08-2017 ბრძანება N157
სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ


15-08-2017 ბრძანება N155
სტუ-ის N144 (18.07.17) ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


15-08-2017 ბრძანება N154
სტუ-ის N143 (18.07.17)ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


15-08-2017 ბრძანება N153
სტუ-ის N142 (18.07.17) ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


04-08-2017 ბრძანება N149
აკადემიური პერსონალის საკონკურსო კომისიების სამდივნოების შექმნის შესახებ


18-07-2017 ბრძანება N144
უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის (შიდა მობილობა) შესახებბრძანებები 1 - 20 of 662

ბანერები