ბრძანებები
ბრძანებები

ბრძანებები

09-11-2018 ბრძანება N01-09-14/3464
მაგისტრატურაში ჩარიცხვის შესახებ


01-11-2018 ბრძანება N01-09-10/252
2018/2019 სასწავლო წლის პირველ სემესტრში ინტენსიური სასწავლო კურსების გავლის შესახებ


31-10-2018 ბრძანება N01-09-10/251
სტუ-ს 2018 წლის 26 ოქტომბრის N01-09-10/240 ბრძანების ცვლილების შესახებ


31-10-2018 ბრძანება N01-09-10/248
სტუ-ში 2018 წლის შემოდგომაზე ორგანიზებული სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტტათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე პირველად საფეხურზე ჩარიცხვის მიზნით ტესტირების ჩატარების შესახებ


26-10-2018 ბრძანება N01-09-10/240
ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამების შესახებ, რომელებზეც სწავლის საფასურს სრულად დააფინანსებს სახელმწიფო


16-10-2018 ბრძანება N01-09-14/2931
სტუ-ის 2018 წლის 3 ოქტომბრის N01-09-14/2652 ბრზანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


15-10-2018 ბრძანება N01-09-10/215
სტუდენტთა სტატუსის აღდგენისა და დამატებით სემესტრებში სტატუსის გაგრძელების შესახებ


09-10-2018 ბრძანება N01-09-14/2765
დოქტორანტურაში ჩარიცხვის შესახებ


06-10-2018 ბრძანება N01-09-10/176
2018-2019 სასწავლო წლის პირველი (შემოდგომის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


05-10-2018 ბრძანება N01-09-14/2729
2018-2019 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან დოქტორანტურაში ჩარიცხვის შესახებ


03-10-2018 ბრძანება N01-09-14/2652
მაგისტრატურაში ჩარიცხვის შესახებ


03-10-2018 ბრძანება N01-09-10/199
საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2017 წლის 27 ნოემბრიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ


02-10-2018 ბრძანება N01-09-10/197
სამაგისტრო პროგრამაზე დამატებითი ჩარიცხვის შესახებ


01-10-2018 ბრძანება N01-09-10/195
საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2017 წლის 22 მაისიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ


26-09-2018 ბრძანება N01-09-10/191
სტუდენტთა სტატუსის აღდგენისა და დამატებით სემესტრებში სტატუსის გაგრძელების შესახებ


24-09-2018 ბრძანება N01-09-10/189
სტუ-ის 2018 წლის 27 აგვისტოს N01-09-10/162 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


19-09-2018 ბრძანება N01-09-10/184
სამაგისტრო პროგრამაზე დამატებითი ჩარიცხვის შესახებ


10-09-2018 ბრძანება N01-09-10/181
სტუ-ის N01-09-10/161 (27.08.2018) ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


10-09-2018 ბრძანება N01-09-10/180
სტუდენტთა რიგგარეშე მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


10-09-2018 ბრძანება N01-09-10/178
სტუ-ის N01-09-10/156 (17.08.2018) ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებბრძანებები 1 - 20 of 743