ფაკულტეტი-სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი

ყველა სიახლე

დისერტაციის დაცვის განრიგი


სადოქტორო პროგრამა

სახელი და გვარი

დაცვის თარიღი

აუდიტორია

დრო

სამთო ტექნოლოგიები

მამუკა ბაღნაშვილი

12.07.2017

326

14:00

ვაჟა გაბოძე

11.07.2017

326

14:00

უსაფრთხოების ინჟინერია და რისკების შეფასება

სოფიო გიგაური

13.07.2017

209

14:00

სამთო საქმისა და გეოლოგიის მენეჯმენტი

გიორგი ტატიშვილი

 

13.07.2017

308

15:00

გეოლოგია

ქეთი ბენაშვილი

 

12.07.2017

239

15:00

თორნიკე ლიპარტია

 

15.07.2017

445

15:00


საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2017-2018 სასწავლო წლისათვის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტინგეტნტი ფაკულტეტების მიხედვით


საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2017-2018 სასწავლო წლისათვის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტინგენტი ფაკულტეტების მიხედვით