წიგნების შეკვეთა

წიგნების შეკვეთა

თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა შეუკვეთოთ წიგნი ინტერნეტით. ამისათვის შეავსეთ შეკვეთის ფორმა და გამოგზავნეთ მისამართზე: library1@gtu.ge    მიმაგრებული ფაილები

შეკვეთის ფორმა