სტუ-ს ცენტრალური ბიბლიოთეკა

ელექტრონული წიგნები

არამკაფიო სიმრავლეთა თეორიის მათემატიკური საფ-ბი (მ. ახობაძე)
არაორგანული ნაერთთა ძირითადი კლასები (თ. წივწივაძე, რ. კლდიაშვილი, ნ. ჩიგოგიძე)
გემის დიზელის ძრავას თბური გაანგარიშება (გ. მიქაძე, ზ. ბოგველიშვილი)
დეტალების დამუშავების ელექტროფიზიკური და ელექტროქიმიური მეთოდები (ე. სემილეტოვა, ნ. ბაქრაძე, ნ. მენთეშაშვილი, რ. კასუმოვი)
ევროპული გაერთიანების ისტორია ანტიკური სამყაროდან ევროკავშირამდე (ი. მეგრელიშვილი)
ეკონომიკა და მარკეტინგი (მ. ლომსაძე-კუჭავა, ხ. გიორგაძე)
ელექტროპნული მანქანების მოკლე კურსი (ბ. დაღუნდარიძე)
ილია ვეკუა, ალექსი გორგიძე (დ. გურგენიძე, დ. გორგიძე)
ისრული გადამყვანის გაანგარიშება და დაგეგმვა (ე. მოისწრაფიშვილი, ნ. რურუა,მ.მოისწრაფიშვილი)
ინვესტიციების ეკონომიკური შეფასების თანამედროვე მეთოდები წყალთა მეურნეობაში (მ.
ვართანოვი, ე. კეჩხოშვილი, შ. კუპრეიშვილი)
კოლოიდური ქიმია (მ. რაზმაძე, ნ. აბულაძე)
კომპიუტერული დაპროექტება (ლ. ავთანდილაშვილი)
    პირველი ნაწილი    მეორე ნაწილი    მესამე ნაწილი    მეოთხე ნაწილი
კორპორაციული ფინანსები I ნაწ. (ლ. გვენეტაძე)
კრეატიული (ეფექტიანი) აზროვნების მეთოდები (ლ. გლურჯიძე, აკ. გიგინეიშვილი)
მაგნიტურჰიდრავლიკური საბიძგებლები (ს. ბიწაძე)
მასალები და ნამზადები საიარაღო წარმოებაში (დ. ბუცხრიკიძე, მ. შვანგირაძე)
მექანიკური მოწყობილობების საიმედოობის საფუძვლები&nbsp (მიხეილ შილაკაძე)
მშენებლობის ორგანიზაცია, მექანიზაცია, ავტომატიზაცია, დაგეგმვა და მენეჯმენტი (ჯონი ბიჭიაშვილი, გენო ნიჟარაძე, გიორგი სიჭინავა)
     პირველი ნაწილი     მეორე ნაწილი       მესამე ნაწილი 
ლაბორატორიული სამუშაოები არაორგანულ ქიმიაში (ქ. მახაშვილი)
მცირე ბიზნესი (მ. ლომსაძე-კუჭავა)
ნამზადების დაპროექტება და წარმოება (თ. გერკეული, ნ. ბაქრაძე)
პუბლიკაციური ინფორმირების თავისებურებანი ნ.1 (მ. გერსამია)
პუბლიკაციური ინფორმირების თავისებურებანი ნ.2 (მ. გერსამია)
რეკლამა მასმედიაში (მ. შელეგია)
საავტომობილო გზები (კ. მჭედლიშვილი, ა. ბურდულაძე, ო. გელაშვილი, გ. არჩვაძე)
საავტომობილო საწვავ-საპოხი მასალების გამოყენება და ეკოლოგია                                                         (ჯ. იოსებიძე, გ.აბრამიშვილი, გ. მიქაძე, თ. აფაქიძე, ა. ჩხეიძე, ხ. მღებრიშვილი )     
საგამოცდო ტესტები სასწავლო კურსი: საერთაშორისო ეკონომიკა (კურსის წამყვანი, პროფესორი გურამ ჯოლია)
საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები (გ. ჯოლია)
საქართველოს შრომის სამართალი და საერთაშორისო შრომის სტანდარტები
საწარმოო პროცესების ავტომატიზაცია (თ. გერკეული)
ტოპინამბური [მითი და რეალობა] (თ. წივწივაძე, ნ.ჩოგოვაძე, რ. კლდიაშვილი, რ. სხილაძე, ჟ. გაბრიჭიძე, გ. სულაქველიძე)
ტრიბოტექნიკა (მ. შილაკაძე, დ. თავხელიძე)
ფიზიკური ლითონთმცოდნეობა (მ. ოქროსაშვილი)
წყალთა მეურნეობის ეკონომიკა (მ. ვართანოვი)


Elements of Probability Theory and Mathematical Statistics (G. Pantsulaia, Z. Kvatadze G. Giorgadze)
QoS AND PACKET QUEUEING STRATEGIES IN MULTISERVICE HETEROGENOUS TCP/IP NETWORKS (M.Kartvelishvili, O.Kartvelishvili)
ПРИКЛАДНАЯ ТЕОРИЯ ЦИФРОВЫХ АВТОМАТОВ (О.М.Картвелишвили, М.О.Картвелишвили)