13 ივნ

გამოფენა ბიბლიოთეკაში

სტუდენტების პროექტების გამოფენა...
04 ივნ

ახალი წიგნები

2018 წელს მაისში სტუ-ს ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში მიღებული წიგნები
ყველა სიახლე

ხელმძღვანელობა

ვაჟა პაპასკირი – პროფესორი, ეგრისის  სამეცნიერო  აკადემიის  აკადემიკოსი 

სტუ-ს  ბიბლიოთეკის დირექტორი

ლელა კობალაძესტუ-ს ბიბლიოთეკის დირექტორის მოადგილე