ჩვენს შესახებ

კონტაქტი

მისამართი:                     თბილისი, კოსტავას ქ.77, ადმინისტრაციული კორპუსი

ტელეფონი:                      236 35 94            დირექცია
Email:                               library1@gtu.ge

შიდა სარგებლობის
ტელეფონები:
                        64 26
                                                69 34
                                                62 32
                                                63 90
                                                63 84
                                                65 34
                                                63 84