დოქტორანტურა

დოქტორანტურა

დოქტორანტურაში სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ - 2018/2019 სასწავლო წელი

დოქტორანტურაში ჩარიცხვის მსურველთა საყურადღებოდ. საგამოცდო ტესტების ნიმუშები უცხო ენებში (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, რუსული)

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტურის დებულება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს დებულება

სასწავლო ხელშეკრულება სტუდენტთან (დოქტორანტურა)

სტუ-ს სადოქტორო პროგრამები და მისანიჭებელი კვალიფიკაციები

2017/18 სასწავლო წელს (მარტი) სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხული დოქტორანტები

2017/18 სასწავლო წელს (ოქტომბერი) სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხული დოქტორანტები

2016/17 სასწავლო წელს (თებერვალი) სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხული დოქტორანტები

2016/17 სასწავლო წელს (ოქტომბერი) სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხული დოქტორანტები

2015/16 სასწავლო წელს (თებერვალი) სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხული დოქტორანტები

2015/16 სასწავლო წელს (სექტემბერი) სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხული დოქტორანტები

2014/15 სასწავლო წელს (ოქტომბერი) სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხული დოქტორანტები

2013/14 სასწავლო წელს (სექტემბერი) სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხული დოქტორანტები