07 მარტ

პროექტი "შეხვედრები დამსაქმებლებთან" - ცნობილი საწარმოებისა და კომპანიების წარმომადგენლები სტუ-ს ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე

21 და 28 თებერვალს, „შეხვედრები დამსაქმებლებთან“ პროექტის ფარგლებში, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე გაიმართა შეხვედრები საქართველოს ცნობილი საწარმოებისა და კომპანიების წარმომადგენლებთან
05 თებ

კონკურსი

შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებსა კონკურს ერთობლივი ოპერაციების ცენტრის ინსპექტორის პოზიციაზე
სიახლეების სრულად ნახვა

სტუდენტებისათვის

04/21/2017

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის საკონსულტაციო საათები საგნების მიხედვით ჩატარდება 5 ივნისიდან 10 ივნისის ჩათვლით, შესაბამის დეპარტამენტებში.

 • 801 (51) კომპიუტერული ინჟინერიის დეპარამენტი მე- 6 კორპუსი, 315 დ. 308დ. 314დ.
 • 803 (41) ინტერდისციპლინური ინფორმატიკის დეპარტამენტი, მე-8 კორპუსი, ოთახი 306ბ, 314ბ, 312ბ.
 • 804 (96) ეკონომიკური ინფორმატიკის დეპარტამენტი , მე-6 კორპუსი, ოთახი 320 დ.
 • 805 (94) მართვის ავტომატიზებული სისტემების დეპარტამენტი, მე- 6 კორპუსი ოთახი 207დ, 225დ.
 • 806 (71) მართვის სისტემების დეპარტამენტი, მე-6 კორპუსი, ოთახი 208ბ, 210ბ 2012ბ.
 • 807 (84) ბიოსამედიცინო ინჟინერიის დეპარტამენტი, მე-4 კორპუსი, ოთახი 314.
 • 808 (104) გამოთვლითი მათემატიკის დეპარტამენტი, მე-6 კორპუსი, ოთახი 512ბ, 514ბ.
 • 809 (76) ხელოვნური ინტელექტის დეპარტამენტი,
 • 810 (ფიზ.) საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტი, მე-4 კორპუსი, ოთახი 309.
 • 811 (მათ.) მათემატიკის დეპარტამენტი, მე-6 კორპუსი, ოთახი 511ბ,513ბ.
 • 813 (86) მიკროპროცესორული და საზომი სისტემების დეპარტამენტი, მე-6 კორპუსი, ოთახი 209დ.