სტრუქტურა

დეკანატი

ზურაბ წვერაიძე  დეკანი
ტელ: 36-52-80
ელ ფოსტა: z.tsveraidze@gtu.ge
 
თინათინ კაიშაური დეკანის მოადგილე
ტელ: 36-13-19
ელ ფოსტა: tkaishauri@gtu.ge
 
ნინო წიკლაური მთავარი სპეციალისტი
ტელ: 36-50-62
ელ ფოსტა: n_tsiklauri@gtu.ge
ლია ბაინდურაშვილი მთავარი სპეციალისტი
ტელ: 36-51-43
ელ ფოსტა: l.baindurashvili@gtu.ge
 
მეგი ხარაული სპეციალისტი
ტელ: 36-51-43
ელ ფოსტა: m.xarauli@gtu.ge
  
ნანა მამისაშვილი სპეციალისტი
ტელ: 36-51-43
ელ ფოსტა: n.mamisashvili@gtu.ge
  
თეონა ჭიღლაძე სპეციალისტი
ტელ: 36-50-62
ელ ფოსტა: t.chigladze@gtu.ge
  
ნაირა ჯოხარიძე სპეციალისტი
ტელ: 30-16-92
ელ ფოსტა: n.joxaridze@gtu.ge
  
სოფიო სარდალიშვილი სპეციალისტი
ტელ: 36-50-62
  
ნინო ჭაფოძე სპეციალისტი
ტელ: 36-50-62
ელ ფოსტა: n.chafodze@gtu.ge
  
ხათუნა ქორთიაშვილი სპეციალისტი
ტელ: 36-50-62
ელ ფოსტა: x.qortiashvili@gtu.ge
  
ქეთევან ნოზაძე არქივარიუსი
ტელ: 36-50-62
ელ ფოსტა: q.nozadze@gtu.g