ყველა სიახლე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე ამჟამად ფუნქციონირებს 3 დეპარტამენტი

 

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე ფუნქციონირებს სასწავლო სამეცნიერო ლაბორატორიები და ცენტრები, რომლებიც აღჭურვილია თანამედროვე მატერიალურ-ტექნიკური ბაზითა და პროგრამული რესურსებით:

 • ბიო ნანოკერამიკისა და ნანოკომპოზიტების სტუ-ს მასალათმცოდნეობის ცენტრი
  ხელმძღვანელი – ზვიად კოვზირიძე, პროფესორი.
 • კონსტრუქციული და ელექტრო საიზოლაციო კერამიკის ტექნოლოგიური ცენტრი
  ხელმძღვანელი – ზვიად კოვზირიძე, პროფესორი.
 • ტრადიციული ტექნოლოგიების სასწავლო სამეცნიერო ცენტრი
  ხელმძღვანელი – ნანა ბოკუჩავა, პროფესორი.
 • მხატრული მინანქრებისა და მასალების დამუშავების ექსპერიმენტალური-შემოქმედებითი ცენტრი
  ხელმძღვანელი – ვოვა გორდელაძე, ასოც პროფესორი.
 • ქიმიური ტექნოლოგიისა და მენეჯმენტის სასწავლო სამეცნიერო ცენტრი
  ხელმძღვანელი – თენგიზ იაშვილი, პროფესორი.
 • ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებათა კვლევის სამეცნიერო ცენტრი
  ხელმძღვანელი – თენგიზ წივწივაძე, პროფესორი.
 • ფუნქციონალური დანაფარებისა და ნანონაწილაკების ელექტროქიმიური ტექნოლოგიების ცენტრი.
  ხელმძღვანელი – თამაზ აგლაძე, პროფესორი.
 • სამედიცინო ბიოტექნოლოგიისა და ბიოინჟინერიის კვლევითი ცენტრი
  ხელმძღვანელი – რამაზ ქაცარავა, პროფესორი.
 • ბოჭკოებით არმირებული კომპოზიციური მასალების სამეცნიერო ცენტრი.
  ხელმძღვანელი – დავით ნოზაძე, პროფესორი.
 • ს.იაკობაშვილის სახელობის სასწავლო-კვლევითი ცენტრი
  ხელმძღვანელი – ა.გაგნიძე, პროფესორი.
 • შედუღების ტექნოლოგიათა ცენტრი
  ხელმძღვანელი – მალხაზ ხუციშვილი, პროფესორი.
 • ელექტრო მეტალურგიის სასწავლო სამეცნიერო ცენტრი
 • ხელმძღვანელი – ბადრი მაისურაძე, პროფესორი.
 • კომპიუტერული მართვის ცენტრი
  ხელმძღვანელი – გიორგი გაიხარაშვილი , უფროსი სპეციალისტი.
 • საყოფაცხოვრებო ქიმიის პროდუქტების წარმოების განვითარების ხელშემწყობი ცენტრი
  ხელმძღვანელი – მაია წვერავა, ტმკ. პროფესორი