მშენებლობის ეკონომიკის და მენეჯმენტის დეპარტამენტი

მშენებლობის ეკონომიკის და მენეჯმენტის დეპარტამენტი


რევაზ მახვილაძე 80 წლისაა
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

სტუ-ს 84-ე სტუდენტთა ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მშენებლობის მენეჯმენტის სექციის მუშაობის ანგარიში