არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი

ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გაიხსნება სამეცნიერო - ტექნიკური კონფერენცია

05/21/2017 საათზე საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გაიხსნება სამეცნიერო - ტექნიკური კონფერენცია "არქიტექტურისა და ქალაქთმენებლობის თანამედროვე პრობლემები".

ფოტო მასალა

სიახლეებში დაბრუნება