არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი

ვორქშოფი არქიტექტორ გიორგი გაბუნიასთან ერთად

04/28/2017 2017 წლის  28 აპრილს,  
არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტზე ( 15 საათი, 403 – C აუდიტორიაში) იგეგმება საჯარო ლექცია და ვორქშოფი არქიტექტორ გიორგი გაბუნიასთან ერთად თემაზე: ,,მდგრადი ურბანული განვითარების უზრუნველყოფა“. 
ჩატარდება ლექციები თემებზე: 

თბილისის მოკლე ქალაქგეგმარებითი ანალიზი; 
თბილისზე დაძმობილებული ქალაქები და მათი მდგრადობის მიღწევადობის სტრატეგიები; 
ქალაქის თანამედროვე განვითარების მოდელები და პარადიგმები; 
მდგრადი განვითარების ურბანული ინიციატივები; 
თბილისი 2027 წელს. 

სიახლეებში დაბრუნება