ფაკულტეტი

არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის თანამშრომელთა სია

(2015 წლის იანვარი)სულ 133 თანამშრომელი,აქედან: 
არჩეული აკადემიური პერსონალი: სულ – 121;აქედან: 
სრული პროფესორი –15;ასოცირებული პროფესორი –17;ასისტენტ პროფესორი – 9;
მოწვეული: სრული პროფესორი –16; ასოცირებული პროფესორი – 17; ასისტენტ პროფესორი–13; უფროსი მასწავლებელი – 14; მასწავლებელი–17; 
საათობრივი ანაზღაურებით – 17; 
ადმინისტრაცია და დამხმარე პერსონალი:დეკანი; დეკანის მოადგილე–1; მენეჯერი–1; მთავარი სპეციალისტი–11; უფროსისპეციალისტი – 6; სპეციალისტი–3; 
ბიბლიოთეკარი –1; ლაბორატორიის გამგე – 1; უფროსი ლაბორანტი – 1. 

თანამშრომელთა სია სტრუქტურული დანაყოფების მიხედვით:

 

სახელი და გვარი

დაკავებული თანამდებობა

სამეცნიერო ხარისხი

ელექტრონული მისამართი

დეკანატი

 

ნინო იმნაძე

Imnadze nino

დეკანი

აკადემიური დოქტორი

imnadzenino@gmail.com

თამარ  ჭანტურია

Tamar Chanturia

დეკანისმოადგილე

სასწავლო დარგში

t.chanturia@gtu.ge

რუსუდან სვანიძე

Rusudan svanidZe

მთავარი სპეციალისტი

r.svanidze@gtu.ge

ირინა დავითაშვილი 
Irina davitashvili

მთავარი   სპეციალისტი

 

სოფო ბიბილაური 
Sofo bibilauri

სპეციალისტი

 

მენეჯერის სამსახური

 

მზია მილაშვილი

Mzia Milashvili

პროფესორი მენეჯერი

აკადემიური დოქტორი

Amv59@mail.ru

ლევან სინჯიაშვილი

Levan sinjiashvili

მთავარი სპეციალისტი

levansinjiashvili@yahoo.com

შავერდაშვილი ნინო 
Shaverdashvili nino

უფროსი სპეციალისტი

Shaverdashvili81@mail.ru

გობეჯიშვილი ნინო 
Gobejishvili nino

უფროსი სპეციალისტი

Gobejishvili_nino@mail.ru

ხარისხისუზრუნველყოფის სამსახური

 

ნინო ხაბეიშვილი

Nino xabeishvili

ხარისხის უზრუნველყოფის

სამსახურის

უფროსი

აკადემიური დოქტორი

ninoxabi@yahoo.com 

მარინე ფარცხალაძე

Marine Farcxaladze

მთავარი

სპეციალისტი

 m.phartckhaladze@gtu.ge

 

არქიტექტურის და ქალაქგეგმარების დეპარტამენტი – 601

 

ვახტანგ დავითაია

პროფესორი

 

v.davitaia@gtu.ge

ნინო იმნაძე

პროფესორი

აკადემიური დოქტორი

imnadzenino@gmail.com

გიორგი შაიშმელაშვილი

პროფესორი

აკადემიური დოქტორი

gia.shai@hotmail.com

გიორგი სალუქვაძე

პროფესორი

არქ. მეცნიერებათა დოქტორი

georgesalukvadze@yahoo.com

ოთარ ნახუცრიშვილი

პროფესორი

აკადემიური დოქტორი

onakhucrishwili@gmail.com

ირაკლი მურღულია

ასისტ.პროფ.

აკადემიური დოქტორი

murguli@yahoo.com

ნინო ჩხეიძე

ასისტ.პროფ. 0.5

აკადემიური დოქტორი

nino_chkheidze@hotmail.com

თენგიზ მახარაშვილი

პროფესორი

აკადემიური დოქტორი

 

მარიკა ფოჩხუა

ასოც. პროფ.

აკადემიური დოქტორი

marikapo111@yahoo.com

მედეა მელქაძე

ასოც. პროფ.

აკადემიური დოქტორი

medea_arch@yahoo.com

დავით ბოსტანაშვილი

ასოც.პროფ.

აკადემიური დოქტორი

d_bostanashvili@yahoo.com

ვლადიმერ ვარდოსანიძე

მოწ.სრული. პროფ.0.5

აკადემიური დოქტორი

ladovar@gmail.com

გიული გეგელია

მოწ.პროფ.

 

 

ვაჟა გელაშვილი

მოწ.ასოც. პროფ.

 

vazhagelashvili@hotmail.com

თენგიზ გოგოლაშვილი

მოწ.ასოც. პროფ.

 

tengizgogolashvili@gmail.com

გია ნადირაძე

მოწ.ასოც. პროფ.

 

gianadiradze@yahoo.com

ვლადიმერ ვარდოსანიძე

მოწ.ასოც. პროფ.

აკადემიური დოქტორი

ladovar@gmail.com

მერაბ გუჯაბიძე

ასოც. პროფ.

 

m.goujabidze@gmail.com

თეიმურაზ ხოჯავა

მოწ.ასოც. პროფ.

 

giorgi.khojava@gmail.com

თეიმურაზ კლიაშვილი

მოწ.ასოც. პროფ.

 

 

ნოდარ ბუზალაძე

უფროსი. მასწ.

დოქტორი

 

ბესარიონ ტატიშვილი

უფროსი. მასწ.

დოქტორი

vistat@mail.ru

დავით ჩიქოვანი

უფროსი. მასწ.

დოქტორი

david_chikovani_7@yahoo.com

ბელა თინიკაშვილი

უფროსი. მასწ.

აკადემიური დოქტორი

archibiba@yahoo.com

მაია ჯავახიშვილი

მოწ.ასოც. პროფ

აკადემიური დოქტორი

maga.java@gmail.com

პავლე ბიძინაშვილი

უფროსი. მასწ. 0.5

დოქტორანტი

paul_vda@hotmail.com

მერაბ ბოლქვაძე

უფროსი. მასწ. 0.5

აკადემიური დოქტორი

mer.bolqvadze@yahoo.com

თეიმურაზ ზედელაშვილი

უფროსი. მასწ. 0.5

 

teimuraz.ze@mail.ru

ვასილ ქობულია

მასწავლებელი 0.5

 

 

თამარ ნაცვლიშვილი

მასწავლებელი 0.5

 

tamunanats75@yahoo.com

ელენე კალანდაძე

საათობრივი ანაზღაურებით

აკადემიური დოქტორი

le.kalo21@gmail.com

ზაზა სვანაძე

საათობრივი ანაზღაურებით

 

zaza.svan@yahoo.com

მამუკა ბარათაშვილი

საათობრივი ანაზღაურებით

 

mamukabaratashvilige@gmail.com

ანა ბიბილაშვილი

საათობრივი ანაზღაურებით

 

anabibilashvili@gmail.com

თამაზ დოგრაშვილი

მასწავლებელი 0,5

 

tamazi dograshvili@yahoo.com

გიორგი ყიფიანი

მოწ.ასოც. პროფ

აკადემიური დოქტორი

giorgikipiani53@gmail.com

ვიტალი ფრანგიშვილი

საათობრივი ანაზღაურებით

 

 

დონარა მჭედლიშვილი

საათობრივი ანაზღაურებით

დოქტორანტი

dorame0129@gmail.com

გიორგი კვიწინაშვილი

მასწავლებელი 0,5

დოქტორანტი

godaco@mail.ru

ლალი ხუციშვილი

საათობრივი ანაზღაურებით

 

lalikhutsi@gmail.com

ვალერიან კლდიაშვილი

საათობრივი ანაზღაურებით

 

 

დიზაინის და არქიტექტურათმცოდნეობის დეპარტამენტი – 602

 

მზია მილაშვილი

პროფესორი

აკადემიური დოქტორი

amv59@mail.ru

ნინო ხაბეიშვილი

პროფესორი 0,5

აკადემიური დოქტორი

n.khabeishvili@gtu.ge

გიორგი წულუკიძე

ასოც .პროფ.

აკადემიური დოქტორი

giotsu@yahoo.com

ვალერი მჭედლიშვილი

ასოც .პროფ.

აკადემიური დოქტორი

Amv59@mail.ru

თინათინ ჩიგოგიძე

ასოც .პროფ.

აკადემიური დოქტორი

chigotina@hotmail.com

ნუგზარ ხვედელიანი

ასოც .პროფ.

აკადემიური დოქტორი

Nugzari52@gmail.com

დიანა დათუკაშვილი

მოწ.ასოც. პროფ.

 

_

თინათინ ერისთავი

მოწ.ასოც. პროფ.

 

tinatin_eristavi@yahoo.com

ავთანდილ დიღმელაშვილი

ასისტ. პროფ

აკადემიური დოქტორი

digdil@rambler.ru

გია როყვა

ასისტ. პროფ

აკადემიური დოქტორი

giarokva@yahoo.com

ნათია ქოჩლაძე

ასისტ. პროფ

აკადემიური დოქტორი

natiakochladze@yahoo.com

ქეთევან სალუქვაძე

ასისტ. პროფ

აკადემიური დოქტორი

Ketevan-salukvadze@bk.ru

მარიამ ხაბეიშვილი

უფროსი.მასწ.

აკადემიური დოქტორი

makaxabi@yahoo.com

დოდო ჯობაძე

უფროსი.მასწ.

 

dodojoba@yahoo.com

გურამ ხოსრუაშვილი

მასწავლებელი

 

guramkhosruashvili@yahoo com

ზურაბ ყარამურზა

უფროსი.მასწ.

 

_

ირინა მაკოვკინა

მასწავლებელი 0,5

 

makovkinairina@gmail.com

ნინო დაუთაშვილი

მასწავლებელი 0,5

 

Nino_dautashvili@yahoo.com

შოთა გელაშვილი

მასწავლებელი

 

shota_3d.gelashvili@yahoo. com

დავით კიკნაველიძე

მასწავლებელი 0,5

 

 

არქიტექტურული საფუძვლების დეპარტამენტი – 603

 

ტიტვინიძე ზურაბი

პროფესორი 0,5

აკადემიური დოქტორი

 

სანიკიძე თამაზი

პროფესორი

აკადემიური დოქტორი

 

მიქიაშვილი გოჩა

პროფესორი 0,5

აკადემიური დოქტორი

gochamikia@yahoo.com

ფირცხალავა ვახტანგი

პროფესორი

აკადემიური დოქტორი

vakho714@gmail.com

ბერიძე ლევანი

პროფესორი

აკადემიური დოქტორი

leber007@yahoo.com

მალაღურაძე ჯუმბერი

პროფესორი

მეცნიერებათა. დოქ

maka. malaguradze@yahoo.com

გორგილაძე ბადრი

ასოც.პროფ.

აკადემიური დოქტორი

b.gorgiladze@gtu.ge

მაისურაძე მარინა

ასოც.პროფ.

აკადემიური დოქტორი

marina_maisuradze@gmail.com

ჩაჩავა ნინო

ასოც.პროფ. 0,5

აკადემიური დოქტორი

nina_chachava@yahoo.com

ბერეკაშვილი ქეთევანი

ასოც.პროფ.

აკადემიური დოქტორი

ketevanberekashvili@gmail.com

მუჯირი ვანდა

ასოც.პროფ.

აკადემიური დოქტორი

vandamujiri@gmail.com

დავითაია მაია

ასოც.პროფ.

აკადემიური დოქტორი

Maia_davitaia@hotmail.com

ძიძიგური მაია

ასოც.პროფ.

აკადემიური დოქტორი

m.dzidziguri@gtu.ge

ნაცვლიშვილი გია

ასოც.პროფ.

აკადემიური დოქტორი

gia natsvlishvili@yahoo.com

ბერიშვილი ბიძინა

ასოც.პროფ.

აკადემიური დოქტორი

bidzinaberishvili@yahoo.com

აბულაძე გურამი

ასისტ. პროფ

აკადემიური დოქტორი

guram_abuladze@yahoo.com

ბერიძე გიორგი

ასისტ. პროფ

აკადემიური დოქტორი

gia_beridze7@yahoo.com

ლეკიშვილი მაგდა

ასისტ. პროფ

აკადემიური დოქტორი

magda.lina@hotmail.com

მუხიაშვილი გიორგი

ასისტ. პროფ. 0,5

აკადემიური დოქტორი

g_mukhiashvili@yahoo.com

ჭანტურია თამარი

მოწ.ასოც.პროფ

 

tamri-50@mail.ru

მალაღურაძე მარიამი

მოწ.ასოც.პროფ.0,5

აკადემიური დოქტორი

maka. malaguradze@yahoo.com

ასათიანი ნათია

მოწ.ასოც.პროფ.0,5

აკადემიური დოქტორი

 

ყიფიანი გურამი

მოწ.ასოც.პროფ.0,5

აკადემიური დოქტორი

guram_kipiani@ iliauni.edu.ge

ცხოვრებაშვილი გიორგი

მოწ.ასოც.პროფ.0,5

აკადემიური დოქტორი

g.tskhovrebashvili@yahoo.com

ხვედელიძე ლალი

უფროსი.მასწ.

 

lalik77@gmail.com

მეგრელიშვილი ლეილა    

უფროსი.მასწ.

 

leila.megrelishvili@gmail.com

გოგოლაძე თამაზი

უფროსი.მასწ.

 

tamazgogoladze@rambler.ru

კლდიაშვილი ვალერიანი

უფროსი.მასწ.

 

 

ლორთქიფანიძე თამარი

მასწავლებელი 0,5

 

Guidetata1@gmail.com

შავაძე ზაქარია

მასწავლებელი

 

zaur.shavadze@yahoo.com

კობიაშვილი გელა

მასწავლებელი 0,5

 

giorgi.kobi@gmail.com

ქიქოძე ნინო

მასწავლებელი 0,5

 

nino.kikodze@yahoo.com

სახვითი ხელოვნების დეპარტამენტი – 604

 

მაია სეხნიაშვილი

პროფესორი

 

msekhn@gmail.com

დავით ტაბატაძე

ასოც.პროფ.

 

davitabatadze6@yahoo.com

მაკა გოცირიძე

უფროსი.მასწ.

 

makagociridze1@gmail.com

ლალი თოიძე

უფროსი.მასწ.

 

art.lalitoidze@gmail.com

რუსუდან ბულია

მასწავლებელი

 

rusudanbulia@gmail.com

ბიძინა ქავთარაძე

მასწავლებელი

 

 

გია ამირანაშვილი

უფროსი.მასწ.

 

 

მაკა ჟღენტი

უფროსი.მასწ.

 

maka.chitidze@yahoo.com

ეკა ცინდელანი

უფროსი.მასწ.

 

ekatsindelani@hotmail.com

გიორგი ცინცაძე

მასწავლებელი

 

 

ლალი ქუთათელაძე

მოწ.მასწ

 

laliquta@yahoo.com

რევაზ ხასია

მოწ.მასწ

 

 

მზია ჩოფიკაშვილი

მოწ.მასწ

 

 

ქეთევან გაგოშიძე

უფროსი.მასწ.

 

 

ზურაბ პაპელიშვილი

სპეციალისტი

 

 

არქიტექტურული ფიზიკის და მულტიმედიური პროექტირების ლაბორატორია

 

ბადრი გორგილაძე

Badri Gorgiladze

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი

აკადემიური  დოქტორი

 

 

ირმა კოდუა

Irma Kodua

უფროსი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტი

 

მაია მესხი

Maia Mesxi

უფროსი ლაბორანტი

ლაბორანტი

 

ზაალ ყარალაშვილი

Zaal Karalashvili

უფროსი სპეციალისტი

 

 

დამხმარე        პერსონალი

 

ლარისა შაბურიშვილი

Larisa Shaburishvili

მთავარი სპეციალისტი

 

 

ლია ჩიგოგიძე 
Lia Chigogidze

მთავარი სპეციალისტი

 

 

ნატო საყევარიშვილი

Nato Sakevarishvili

უფროსი სპეციალისტი

 

 

მაია გოგოლაძე

Maia Gogoladze

უფროსი სპეციალისტი

 

 

მირიან გედენიძე 
Mirian Gedenidze

მთავარი სპეციალისტი

 

 

თეა შაბურიშვილი

Tea Shaburishvili

უფროსი სპეციალისტი

 

 

ლამარა ჭყონია

Lamara Chkonia

მთავარი სპეციალისტი

 

 

ლალი ხუციშვილი

Lali Xucishvili

მთავარი სპეციალისტი

 

 

ელენე მურღულია

Elene Murgulia

ბიბლიოთეკარი

 

 

მანანა ბოჭორმელი

Manana Bochormeli

სპეციალისტი

 

 

ნანა გვარამაძე 
Nana Gvaamadze

სპეციალისტი