არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი

ყველა სიახლე

მიმდინარე მოვლენები

                                                                               
                                                         
                  
                                                                               

1

2017 წლის  28 აპრილს, 

არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტზე ( 15 საათი, 403 – C აუდიტორიაში) იგეგმება საჯარო ლექცია და ვორქშოფი არქიტექტორ გიორგი გაბუნიასთან ერთად თემაზე: ,,მდგრადი ურბანული განვითარების უზრუნველყოფა“.

ჩატარდება ლექციები თემებზე:

  1. თბილისის მოკლე ქალაქგეგმარებითი ანალიზი;
  2. თბილისზე დაძმობილებული ქალაქები და მათი მდგრადობის მიღწევადობის სტრატეგიები;
  3. ქალაქის თანამედროვე განვითარების მოდელები და პარადიგმები;
  4. მდგრადი განვითარების ურბანული ინიციატივები;
  5. თბილისი 2027 წელს.

2. 2017 წლის 11 აპრილს 403-c აუდიტორიაში შედგა გერმანელი არქიტექტორის ფრიდრიხ კულმანის მიერ ორგანიზებული ვორქშოპის შედეგების განხილვა. სტუ - ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის სტუდენტებმა წარმოადგინეს პრეზენტაციები თემაზე: „ცვალებადი ურბანული ლანდშაფტის დინამიკის შესწავლა“. 

ფოტო მასალა

3. 

სტუ - ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტზე ხატვასა და ხაზვაში გასაუბრება ჩატარდება 2017 წლის 1 ივნისიდან 20 ივნისამდე ყოველდღე შაბათ კვირის გარდა 10 სთ. – 15 სთ. - მდე 306 C აუდიტორიაში.

მისამართი: ქ. თბილისი, კოსტავას 77,  I – C კორპუსი

საკონტაქტო ნომერი: 2 33 71 63; 599 22 37 47; 599 514 819; 

4. დოქტორანტების საერთაშორისო კონფერენცია
დოქტორანტების და დოქტორანტურის საფეხურის ახალკურსდამთავრებულებისთვის 2017 წლის 28 – 30 სექტემბერს ქ. თბილისში ჩატარდება მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ვებ გვერდზე:
http://phdconference2014.wixsite.com/dmr-ljubljana

მეოთხე საერთაშორისო კონფერენციის თემატიკა ფოკუსირებულია კულტურათშორისი დიალოგის, იდენტობის, და კულტურული მრავალფეროვნების საკითხზე ხელოვნებაში. საორგანიზაციო კომიტეტი: 
თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია
კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
ლუბლიანას უნივერსიტეტი, ხელოვნების ფაკულტეტი, ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის დეპარტამენტი, , რიეკას უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, იკონოგრაფიული კვლევის ცენტრი, 
სპლიტის უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ხელოვნების ისტორიის დეპარტამენტი, ბელგრადის უნივერსიტეტი, ფილოსოფიის ფაკულტეტი, ხელოვნების ისტორიის დეპარტამენტი. 
კონფერენციის მხარდამჭერია საქართველოს ეროვნული მუზეუმი