არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი

ყველა სიახლე

მიმდინარე მოვლენები

                                                                               
                                                         
                  
                                                                               
1. 15 ივლისს 12:00 საათზე, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში, archfolio მართავს ქართველი არქიტექტორებისა და ქალაქმგეგმარებლების საჯარო კრებას: არქიტექტორების სიტყვა ქალაქს #4

კრებაზე განიხილება, მელიქიშვილის 10-ში მდებარე, ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის (ყოფილი ტუბერკულიოზის დისპანსერი), შენობის გარშემო მიმდინარე პროცესები.

კრების მიზანია, არა მხოლოდ, კონკრეტული შემთხვევის განხილვა, არამედ არსობრივი პრობლემის ძიება და საჯარო დისკუსიის გამართვა.

კრება საჯაროა და მასში მონაწილეობა თავისუფალია.   

 
2. არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის 2017 წლის კურსდამტავრებულებმა საინტერესო ტრადიციას ჩაუყარეს საფუძველი. სიმბოლურად შეიძინეს სპეციალური ჩაფხუტები, რომელზეც პედაგოგეგბმა სამახსოვროდ ხელი მოუწერეს. საბოლოოდ ჩაფხუტები  აყარეს.

ჩაფხუტების აყრა  2017 წელი.
ფოტო მასალა
   
ყველა კურსდამთავერულს ვულოცავ ბაკალავრიატის დამთავრებას და ვუსურვებ შემოქმედებით წინსვლას!

3.   2017 წლის 5 ივლის არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის ვესტიბულში გაიხსნა სტუდენტთა ნამუშევრების გამოფენა „ქანდაკება“. გამოფენის ორგანიზატორია ‘სახვითი ხელოვნების დეპარტამენტი.

ფოტო მასალა       

4.
კონკურსი “სტუდენტები სოციალური მეწარმეობის მხარდასაჭერად“
 
5. 

საერთაშორისო არქიტექტურული კომპანია Dimensions International-ის წარმომადგენლები სტუ არქიტექტურის ფაკულტეტზე ჩაატარებენ ღია ვორკშოპს, რომლის მიზანია შეასწავლოს ახალგაზდრა არქიტექტორებს პარამეტრული არქიტექტურის (computational design) საფულძვლები. Parametric table modeling. Rhinoceros3d + Grasshopper3d + TSplines(for Rhino)

ვორკშოპის ხანგრძლივობა ერთი კვირა. ვორკშოპი დაიწყება ივლისის დასაწყისში. თვითოეული სესიის ხანგრძლივობა 4 საათი. ვორკშოპი ღიაა ყველა მსურველისთვის (აუცილებელია ინგლისური ენის ცოდნა). მონაწილეების მაქსიმალური რაოდენობა 20.
მსურველებმა გთხოვთ შეგვატყობინეთ სახელი, გვარი, უნივერსიტეტი, სწავლების საფეხური და წელი, CAD პროგრამების უნარების ფლობა ფოსტაზე: d.bostanashvili@gtu.ge