არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი

ყველა სიახლე

მიმდინარე მოვლენები

                                                                               
                                                         
                  
                                                                               

1. 2017 წლის 11 აპრილს 403-c აუდიტორიაში შედგა გერმანელი არქიტექტორის ფრიდრიხ კულმანის მიერ ორგანიზებული ვორქშოპის შედეგების განხილვა. სტუ - ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის სტუდენტებმა წარმოადგინეს პრეზენტაციები თემაზე: „ცვალებადი ურბანული ლანდშაფტის დინამიკის შესწავლა“. 

ფოტო მასალა

2. 

სტუ - ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტზე ხატვასა და ხაზვაში გასაუბრება ჩატარდება 2017 წლის 1 ივნისიდან 20 ივნისამდე ყოველდღე შაბათ კვირის გარდა 10 სთ. – 15 სთ. - მდე 306 C აუდიტორიაში.

მისამართი: ქ. თბილისი, კოსტავას 77,  I – C კორპუსი

საკონტაქტო ნომერი: 2 33 71 63; 599 22 37 47; 599 514 819; 


3. 

2017 წლის 10 – 11 აპრილს

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტზე 10 საათზე 403 – C აუდიტორიაში გერმანელი არქიტექტორი ფრიდრიხ კულმანი ჩაატარებს  სემინარს და ვორქშოფს თემაზე: „ცვალებადი ურბანული ლანდშაფტის დინამიკის აღქმა“.


ESTONIAN PROGRAMME ON APRIL 10 – 11

IN GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY (Kostava 77, I c block)


4. 2017 წლის 21 მარტს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტზე შედგა შეხვედრა სოფიის არქიტექტურის, სამოქალაქო ინჟინერიის და გეოდეზიის /UACEG/ უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორთან არქიტექტორ  ბისსერ კოზლევთან. მან სტუდენტებს შესთავაზა მონაწილეობის მიღება ქ. სოფიაში გამოცხადებულ საერთაშორისო კონკურსში: „მიტოვებული ქარხნის რეაბილიტაცია - რეკონსტრუქციის“ პროექტზე.  კონკურსში მონაწილეობის მიღების სურვილი გამოთქვეს II, III, და IV კურსის სტუდენტებმა. საკონკურსო პროექტზე მუსაობა უნდა დასრულდეს ამ წლის 25 მაისს.

ფოტო მასალა.

5. დოქტორანტების საერთაშორისო კონფერენცია
დოქტორანტების და დოქტორანტურის საფეხურის ახალკურსდამთავრებულებისთვის 2017 წლის 28 – 30 სექტემბერს ქ. თბილისში ჩატარდება მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ვებ გვერდზე:
http://phdconference2014.wixsite.com/dmr-ljubljana

მეოთხე საერთაშორისო კონფერენციის თემატიკა ფოკუსირებულია კულტურათშორისი დიალოგის, იდენტობის, და კულტურული მრავალფეროვნების საკითხზე ხელოვნებაში. საორგანიზაციო კომიტეტი: 
თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია
კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
ლუბლიანას უნივერსიტეტი, ხელოვნების ფაკულტეტი, ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის დეპარტამენტი, , რიეკას უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, იკონოგრაფიული კვლევის ცენტრი, 
სპლიტის უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ხელოვნების ისტორიის დეპარტამენტი, ბელგრადის უნივერსიტეტი, ფილოსოფიის ფაკულტეტი, ხელოვნების ისტორიის დეპარტამენტი. 
კონფერენციის მხარდამჭერია საქართველოს ეროვნული მუზეუმი