06 სექ

დისერტაციის დაცვა

სტუ-ს აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტზე შემდარი სადოქტორო დისერტაციების დაცვა (2018-2019 წწ.)
ყველა სიახლე

ჩონბუკის (კორეა) უნივერსიტეტი აცხადებს სტუდენტების მიღებას 2019 წლის შემოდგომის გაცვლით პროგრამაზე

04/04/2019 /Agro/images/1. 2019-20 ¦++_++++¦d¦-¦¦+»¦-+² ++¦++++ß(¦¦¦«).pdf


/Agro/images/2. 2019-20 Guideline for Inbound Exchange Student(Eng.).pdf


/Agro/images/3. 2019-20 Online Application Process for Inbound Exchange Student.pdf

/Agro/images/4. Application Form.docx


/Agro/images/5. 2019 CBNU Courses taught in English.xls

We are pleased to invite students from your University for Fall 2019 Inbound Exchange Program. In this regard, please, find the following documents attached:

1. 2019-20 해외자매대학 교환학생 안내자료(국문)
2. 2019-20 Guideline for Inbound Exchange Student(Eng.)
3. 2019-20 Online Application Process for Inbound Exchange Student
4. Application Form
5. 2019 CBNU Courses taught in English

This will allow a higher interaction with our university and also engage in collaboration which will further our mutual relationship.
The deadlines for the nomination and application period are:

1. Nominations Start: 8 April, 2019
2. Nomination Deadline: 31 May, 2019
3. Application Deadline: 30 June, 2019

Online application must be completed by the deadline. If the application happened to be late, please contact us in advance.

We will be happy to welcome your students in coming 2019 Fall Semester.


 

სიახლეებში დაბრუნება