სხდომის დადგენილება


დადგენილება N01-06-02/38 სტუ-ის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტების ბიუჯეტებში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/37 სტუ-ის 2018 წლის დამტკიცებულ ნაერთ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/36 სტუ-ის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტების ბიუჯეტებში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/35 სტუ-ის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტების ბიუჯეტებში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/34 სტუ-ის პოლიკლინიკის დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/33 სტუ-ის კომპიუტერული ქსელის მართვის ცენტრის განახლებული დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/32 სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტთან ჩინეთის კვლევითი ინსტიტუტის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/31 მუსიკალური კონკურსის - „სტუსტარის“ სუპერფინალის საპრიზო ადგილებზე გასული კონკურსანტების სწავლის საფასურის გადახდისაგან გათავისუფლების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/30 სტუ-ის 2018 წლის ნაერთ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/29 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფაკულტეტთა დებულებების, სტრუქტურებისა და საშტატო განრიგების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/28 ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/27 ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/26 ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/25 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/24 ქონების იჯარით გაცემის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/23 სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტთან არსებული „ბიონანოკერამიკისა და ნანოკომპოზიტების ტექნოლოგიის ინსტიტუტისათვის“ უფროსი სპეციალისტის ერთი საშტატო ერთეულის გამოყოფის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/22 ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/21 სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტთან არჩევნების კვლევის ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/20 სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ეკონომიკური პროცესების მოდელირების ლაბორატორიის მოდიფიცირებული დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/19 სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის თეოლოგიის სასწავლო-კვლევითი ცენტრის მოდიფიცირებული დებულების დამტკიცების შესახებ


News 1 - 20 სულ 39
პირველი | წინა. | 1 2 | შემდეგი | ბოლო ყველა